dilito europe logo


WAT DIFFERENTIEERT DILITO VAN HET UITGEBREIDE AANBOD OP DE MARKT?


 Lampenbloem


Wij hebben de afgelopen jaren veel produkten uitgetest, geëvalueerd en geselecteerd.
Het aanbod is immers enorm.
Maar, hoe scheid je in dat gigantische aanbod goede kwaliteit van mindere kwaliteit...?

Het probleem is dat alle produkten op elkaar lijken. Op het eerste gezicht zijn ze identiek tot je ze in de diepte
gaat onderzoeken en evalueren. En dan kom je terecht bij verschillende aspecten die de kwaliteit sterk beïnvloeden.In eerste instantie de selectie van de produkten


Laat ons beginnen bij de LED zelf. 

Aan de buitenzijde lijken LEDs allemaal op elkaar. Was het maar zo... Nochtans zijn er veel aspecten die de kwaliteit van een LED beïnvloeden. Laat me starten met de basis. De fabricage van een LED vraagt zéér veel kennis en de meest geavanceerde productie processen die je maar kan bedenken. Nochtans kan er veel "bespaard" worden in de wijze waarop de produktie van deze opto elektronische componenten gebeurt. Ter illustratie tonen we u in deze deze video (bron: Osram) zeer graag hoe een LED wordt gemaakt. Het zal u snel duidelijk worden dat dit niet een proces is dat zeer goedkoop "eventjes" wordt uitgevoerd. Wij werken met bedrijven die hun LEDs betrekken van gerenommeerde bedrijven en dit ook voortdurend kunnen aantonen.


Het technisch concept van een afgewerkt produkt is eveneens zeer belangrijk.

Vele produkten worden op een dusdanig goedkope manier samengesteld en ontwikkeld, dat ze echt een gevaar vormen. En het zit 'm juist in de kleine zaken die niet onmiddellijk te ontdekken zijn. Bijvoorbeeld de galvanische scheiding tussen de stroomdraden en de behuizing. Door een slecht concept en minderwaardige componenten te gebruiken kun je een eindprodukt wel zeer goedkoop houden, maar ze kunnen ook levensgevaarlijke gebreken vertonen. Niet onmiddellijk herkenbaar of aanwijsbaar maar ze zijn er wel... Deze korte video toont hoe een slecht goedkoop concept een mogelijk risico inhoudt om elektrische stroom op de behuizing te zetten van een LED spot. Een doordacht concept van meer betrouwbare fabrikanten laat zien hoe er is nagedacht over dit mogelijke probleem. Een simpel maar goed uitgekiend concept zie je hier. Maar, nadenken, experimenteren, meten en testen kost geld... En daar moet uiteindelijk een consument voor meebetalen... Maar laat ons eerlijk zijn, wat is het meeste waard? Een goedkoop gevaarlijk spotje of een iets duurder maar veilig exemplaar? 


Het juiste gebruik van kwalitatieve componenten

Een zeer belangrijk aspect bij LED produkten is de wijze waarop de warmte aan de basis van een LED wordt afgevoerd. LEDs creëren een warmte en die moet zo snel mogelijk naar buiten worden afgevoerd. LEDs die hun warmte niet kwijtgeraken gaan op een bepaald moment stuk.
De wijze waarop in LED produkten die ontstane warmte wordt weggevoerd, is door middel van thermisch geleidende gel die de printplaat verbindt met de aluminium koelplaat (in de meeste gevallen de behuizing). Wanneer die gel niet op een correcte manier gelijkmatig wordt verdeeld, of, wanneer minderwaardige of té weinig gel wordt gebruikt, zijn de gevolgen duidelijk na verloop van tijd. De LEDs degeneren (branden zichzelf geleidelijk aan op) of ze verbranden zeer snel. In dit filmpje ziet u de gevolgen van een minderwaardig goedkoop produkt.
Een bijkomend pobleem wat aan de buitenkant van een produkt niet te evalueren is, zijn de thermische eigenschappen van het gebruikte koellichaam. De koelvin waarmee de LED zijn warmte moet kunnen kwijtspelen aan de omgeving moet op de juiste manier berekend zijn, moet uit de juiste legering van metalen bestaan en moet perfect gefabriceerd worden. En dat zijn allemaal eigenschappen die niet onmiddellijk evalueerbaar zijn. Al deze eigenschappen maken een produkt duurder maar kwalitatief véél beter.
Wat jammer is, je ziet het niet aan de buitenkant van een produkt... Onze fabrikanten letten hierop en zijn zich zeer bewust van deze kwaliteits issues. Wij hebben voor onze produkten al deze eigenschappen en onze fabrikanten grondig geëvalueerd. We kunnen hierop vertrouwen en nemen geregeld steekproeven om te zien dat zij aan al deze zaken 100% voldoen. Dat onderscheidt onze produkten.Wij houden niet van kinderarbeid

Los van het feit dat wij in eerste instantie aandacht schenken aan alle belangrijke technische eigenschappen waaraan een kwalitatief LED produkt MOET voldoen, hebben wij ook in ons credo staan dat we absoluut NIET willen weten van kinderarbeid of onmenselijke werkomstandigheden. 
Bij bezoeken aan onze leveranciers hebben we geregeld onaangekondigde screenings uitgevoerd om te zien wie er werkt en in welke arbeids omstandigheden. We beseffen dat we véél goedkopere produkten zouden kunnen importeren maar het is voor ons een absolute "must" dat de produktie van onze produkten volgens internationaal geldende normen rond kinderarbeid en menselijkheid gebeuren. Wij streven kwaliteit en service na

We zijn de laatsten om te beweren dat een produkt nooit stuk kan gaan. Vooral bij nieuwe ontwikkelingen kunnen "kinderziekten" optreden. Maar dan ook zullen we steeds onze verantwoordelijkheid opnemen. We hebben een dermate vertrouwensband met onze fabrikanten dat ieder falend produkt binnen zijn garantieperiode zondermeer wordt vervangen. En die service willen we hoe dan ook blijven geven...